Obywatele Ukrainy dostają swoje numery PESEL
  • 6 maja 2022