Capitea wywiązuje się z wypłat dla wierzycieli Getback zgodnie z umową
  • 20 kwietnia 2023