News/Blog

News/Blog

  • marzec

    15

    2019
Cudzoziemcy niezbędni na rynku pracy? Lewiatan chce liberalizacji przepisów

Cudzoziemcy niezbędni na rynku pracy? Lewiatan chce liberalizacji przepisów

Blisko 600 tysięcy cudzoziemców, z czego ponad 440 tysięcy stanowią Ukraińcy, jest legalnie zatrudnionych w Polsce. Głównym sektorem zatrudniającym obcokrajowców wciąż jest przemysł produkcyjny, na drugim zaś miejscu znajduje się handel i powiązane z nim branże. Deficyt pracowniczy w tym drugim sektorze nie jest jednak zaspokojony i wciąż brakuje kadry pracowniczej. Konfederacja sprzedawców Lewiatan takiego stanu rzeczy upatruje we wciąż nie całkiem korzystnych rozwiązania prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Lewiatan: konieczne są natychmiastowe działania

Zdaniem konfederacji powstawaniu nowym lukom na polskim rynku pracy można zapobiec poprzez podjęcie działań mających zwiększyć atrakcyjność tego rynku dla obcokrajowców. Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan uważa, iż podstawą jest usprawnienie i skrócenie procesów administracyjnych, przy jednoczesnym wydłużeniu prawa do pobytu i pracy w Polsce dla cudzoziemców i znacznych ułatwień dla samych pracodawców. – Naszym celem jest zmniejszenie obciążeń pracodawców przy jednoczesnym zapewnieniu cudzoziemcom odpowiednich warunków pracy. Deficyt pracowników, którzy rozpatrują wnioski w urzędach, w znacznym stopniu spowalnia proces zatrudniania cudzoziemców, ale nie jest to jedyna przeszkoda dla pracodawców – mówi.

Cztery najważniejsze postulaty Lewiatana to:

– wydłużenie czasu trwania oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia z 6 do 18 miesięcy;
– ustanowienie 7 dni na umieszczenie stempla w paszporcie od dnia złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę, a dodatkowo także umożliwienie rejestracji wniosku elektronicznie;
– ujednolicenie procedury wydawania zezwolenia na pracę i pobyt, a także listy załączników do tego wniosku w każdej placówce administracyjnej w Polsce;
– zmniejszenia formalności związanych z powierzeniem cudzoziemcowi innego stanowiska pracy w ramach tej samej firmy.

Zdaniem Lewiatana te działania nie tylko zachęciłyby większą liczbę cudzoziemców, ale też skłoniły pracodawców do tego, by chętniej ich zatrudniać. Dodatkowo odciążyłoby to powiatowe urzędy pracy oraz urzędy wojewódzkie, które po wprowadzeniu zmian mogłyby obsłużyć więcej chętnych do pracy w Polsce obcokrajowców. Byłby to również sposób na zapobieżenie odpływu pracowników z Ukrainy na rynki zachodnie, w szczególności niemiecki, i – co ciekawe – czeski. Wyliczenia ekonomistów wskazują, że mogłoby to dodatkowo zwiększyć zagraniczną siłę roboczą o co najmniej pół miliona osób.