News/Blog

News/Blog

  • kwiecień

    24

    2019
Pracownicy z Ukrainy coraz częściej zajmują się opieką nad seniorami

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej zajmują się opieką nad seniorami

Z badań przeprowadzonych na Politechnice Opolskiej wynika, że wykwalifikowani w branży medycznej pracownicy z Ukrainy najchętniej podejmują się w Polsce opieki nad seniorami. Większość z nich – aż 80 procent – ma wyższe wykształcenie. Najczęściej są to pielęgniarki lub fizjoterapeuci, którzy na Ukrainie pracowali w publicznej służbie zdrowia.

Badania przeprowadzone przez Sabinę Kubiciel-Lodzińską z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej zostały osadzone w realiach rynku pracy województwa opolskiego. W skali całego kraju to właśnie stamtąd najwięcej osób wyjechało w celach zarobkowych do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Większość z nich podjęła się opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi – w formie zorganizowanej przez wyspecjalizowane agencje lub indywidualnie.

Ta forma zatrudnienia, popularna w Niemczech, w Polsce dopiero od niedawna zaczęła rozwijać się na większą skalę. Nie jest też tak opłacalna, jak za zachodnią granicą i być może dlatego mało jest Polaków, którzy chcą zatrudnić się w takim charakterze właśnie tutaj. Zdaje się, że rosnące zapotrzebowanie są w stanie zaspokoić właśnie pracownicy z Ukrainy lub innych krajów wschodnich.

Powodów, dla których Ukraińcy chętnie podejmują się opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi jest kilka. Najważniejszym są korzyści, jakie często łączą się z taką pracą – możliwość darmowego zamieszkania ze swoim podopiecznym oraz wyżywienie. Poza tym gwarantuje to im relatywnie dobre warunki pracy, a najczęściej jest to przede wszystkim najatrakcyjniejsza oferta pracy w okolicy.

Dr Kubibiel-Lodzińska zwraca uwagę także na to, że jest to także praca, która leży w naturze Ukrainek. Jako że do obowiązków pracownika należy nie tylko opieka, ale także przygotowanie posiłków, sprzątanie lub robienie zakupów, podchodzą one do tego wyjątkowo sumiennie. Dodatkowo, jak w żadnej innej branży, pracownicy z Ukrainy są wykształceni także do tego, by zadbać o zdrowie swojego podopiecznego. Cztery na pięć osób posiada bowiem wykształcenie w tym kierunku i może zajmować się także podawaniem leków, robieniem zastrzyków chorym, a nawet rehabilitacją bez obaw o jakość takich usług. Ponadto, na Ukrainie naturalny jest duży szacunek okazywany osobom starszym.

Niestety, w większości nie jest to praca legalna, bo „bez dokumentów” pracuje aż 60 procent opiekunek i opiekunów, nawet pomimo posiadanego wyższego wykształcenia. Przeprowadzone badania miały zwrócić uwagę na ten problem i niejako wymusić zmiany prawne umożliwiające podejmowanie Ukraińcom pracy w wyuczonym, szanowanym i prestiżowym zawodzie. Dzięki temu chętniej podejmowaliby się legalnej pracy w Polsce – np. służbie zdrowia, w której brakuje zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy. Zagwarantowałoby to im także lepsze zarobki, a więc i mocniej poczuliby się związani z Polską.