News/Blog

News/Blog

  • kwiecień

    27

    2018
Większość pracowników z Ukrainy stanowią mężczyźni

Większość pracowników z Ukrainy stanowią mężczyźni

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w naszym kraju pracuje około 1,7 mln Ukraińców, a w ciągu najbliższych kilku miesięcy liczba ta ma sięgnąć 3 mln. Znaczącą część wśród pracowników ze Wschodu stanowią mężczyźni.

Ukraińcy pracują w co trzecim dużym polskim przedsiębiorstwie. Zaledwie 36% z nich stanowią kobiety.

Polscy przedsiębiorcy cenią sobie w szczególności umiejętności takie, jak obsługa wózka widłowego, czytanie rysunku technicznego oraz uprawnienia spawalnicze. Umiejętności oraz doświadczenie z którymi Ukraińcy przyjeżdżają do Polski to duży atut, jako że okres zatrudnienia w oparciu o uproszczone procedury wynosi zaledwie 6 miesięcy w skali roku.

Większość pracodawców zatrudnia obywateli ze Wschodu na stanowiskach niższego szczebla. W porównaniu z 2017 rokiem, wzrosła liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia Ukraińcom pracy w przemyśle i produkcji, handlu, gastronomii oraz hotelarstwie.

Jeszcze do niedawna, pracownik z Ukrainy kojarzył się głównie z kobietami, które pracowały w Polsce jako pomoce domowe. Obecnie stereotyp ten przestaje mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak pokazują najnowsze wyniki badań, spada liczba zezwoleń wydawanych na pracę w gospodarstwach domowych. W 2017 roku złożono ich o 1/3 mniej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość Ukrainek podejmuje pracę w przemyśle lekkim i spożywczym, opiece zdrowotnej i społecznej oraz edukacji wczesnoszkolnej.