News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    6

    2019
Warmia i Mazury ma problem z zatrudnianiem cudzoziemców

Warmia i Mazury ma problem z zatrudnianiem cudzoziemców

Przeprowadzona w ostatnim czasie przez Straż Graniczną na Warmii i Mazurach kontrola pokazała, że 25% zamieszkujących ten region cudzoziemców nie jest zatrudniona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najczęstszymi naruszeniami występującymi w 2018 roku była praca bez wymaganego zezwolenia lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na warunkach odmiennych od tych, jakie określone zostały w oświadczeniu czy zezwoleniu.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w sektorach takich, jak transport, rolnictwo, budownictwo, gastronomia oraz turystyka. Nielegalną pracę najczęściej wykonywali pracownicy Ukrainy oraz Białorusi.

Funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 111 mandatów na łączną kwotę ponad 43 000 złotych. Oprócz tego, do sądów skierowano 111 wniosków o ukaranie nieuczciwych pracodawców.