News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    30

    2019
Jak żyje się Ukraińcom w Polsce?

Jak żyje się Ukraińcom w Polsce?

Obywatele Ukrainy bardzo często wybierają nasz kraj jako szansę na wyższy za zarobek, ale też kraj do osiedlenia się na stałe. Bliskość geograficzna, wysokie prawdopodobieństwo przyznania pozwolenia na legalny pobyt i pracę sprawia, że z roku na rok liczba przybywających do Polski Ukraińców rośnie. Dane na drugi kwartał 2018 roku wskazują, że było ich około 1,6 mln. Warto jednak zauważyć, że mowa tutaj o jednostkach oficjalnie zarejestrowanych – trudno więc oszacować dokładnie ilu Ukraińców jest w Polsce. Liczba ta może być nawet kilkukrotnie wyższa.

Ukraińcy stawiają na Polskę

Bezrobocie rejestrowane w Polsce w ostatnim kwartale 2018 roku wynosiło tylko 3,4%. Podobne wskaźniki wykazują także Niemcy (3,4%) oraz Wielka Brytania (4,0%) – tygle kulturowe w dużej mierze bazujące na pracownikach obcych. Koniunktura gospodarcza w naszym przypadku napędzana jest głównie przez pracowników ze Wschodu. Można też zauważyć korelację wzrostu wskaźników gospodarczych i wzrostu liczby przybywających obywateli zza wschodniej granicy.

Stałym monitorowaniem tego, ilu Ukraińców jest w Polsce zajmuje się serwis www.migracje.gov.pl stworzony w ramach projektu KIK75. Oficjalne dane przedstawione przez portal obrazują niemal lawinowy wzrost ludności ukraińskiej na naszym terytorium. Weźmy za przykład dwa ostatnie lata. W 2017 roku oficjalnie przybyło ich niewiele ponad 141 tysięcy, a tylko w pierwszym półroczu 2018 roku liczba ta wyniosła ponad 158 tysięcy – rocznie to dwukrotny wzrost!

Przeżyć w Polsce jak najtańszym kosztem

Większość przybywających do nas obywateli Ukrainy pracę w Polsce traktuje jak sytuację przejściową. Taka postawa reprezentowana jest głównie przez mężczyzn, którzy najczęściej podejmują się ciężkich prac fizycznych w budownictwie lub produkcji, czy prac sezonowych w rolnictwie. Większość z nich raczej wiąże przyszłość ze swoim krajem ojczystym i ogromną część dochodów transferują od razu na Ukrainę.

Taka postawa sprawia, że Polacy nie powinni raczej obawiać się o swoje zatrudnienie. W związku z pewną niestabilnością towarzyszącą Ukraińcom oferowane im prace są zwykle takimi, których nie chcą podjąć się Polacy. Prace na stałe, wymagające wyższych kwalifikacji podejmowane są tylko przez tych Ukraińców, którzy chcą zostać w Polsce na dłużej, być może nawet na zawsze – uczą się wtedy Polskiego, uczestniczą w kursach. Inwestowanie w pracownika będzie wtedy dla pracodawcy opłacalne.

Mieszkanie dla Ukraińców od zaraz

Chęć powrotu na Ukrainę często objawia się mieszkaniem w niezbyt komfortowych warunkach. Zwłaszcza pracownicy budowlani mieszkają nierzadko w barakach wynajmowanych od prywatnych dostawców, dzielą ze sobą kuchnię – lepsze warunki mogą zaproponować agencje, które przejmują wszystkie związane z tym działania logistyczne (znajdujące się również w naszej ofercie). Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o wynajem mieszkań. Ich wywindowane ceny skłaniają Ukraińców do tego, by wynajmować je w przynajmniej kilka osób. Nic w tym dziwnego, bo miejsce w pokoju w większych miastach może kosztować 500-600 złotych.

Polska oceniana zdecydowanie pozytywnie

Według badań przeprowadzonych przez IPF Group, ponad 90 proc. pracujących tu Ukraińców pozytywnie ocenia Polskę, a ponad 75 proc. tak samo wyraża się o swoim miejscu pracy. Większość z nich jako główny powód zadowolenia wskazuje jednak motyw finansowy i możliwość wysyłania pieniędzy rodzinie. Coraz częściej są to kwoty przekraczające 1000 złotych – co oznacza, że praca w Polsce jest dla Ukraińców coraz lepiej opłacalna, a ich sytuacja majątkowa w naszym kraju wystarczająco dobra, by pozwolić sobie na wysyłanie tak dużych sum.

Z wielu analiz wynika, że średnie wynagrodzenie wzrosło o 20% w stosunku do poprzedniego roku. Duża w tym zasługa również agencji pośredniczących, takich jak WorkBalance. Pomagają one zarówno pracodawcom, jak i pracownikom i pozwalają legalnie znaleźć taką pracę, jaka najbardziej odpowiada potrzebom i kwalifikacjom obu stron.