pracownicy z ukrainy
Potrzebujesz pracowników
ze Wschodu, Azji lub Afryki?
WYPEŁNIJ formularz
i otrzymaj BEZPŁATNĄ ofertę

Potrzebujesz pracowników ze Wschodu?

WYPEŁNIJ formularz
i otrzymaj BEZPŁATNĄ ofertę

Pracownicy ze Wschodu

Pracownicy ze Wschodu (Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi) cieszą się coraz większą popularnością na polskim rynku pracy. Dla pracodawców z Polski jest to szansa na uzupełnienie braków kadrowych wykwalifikowanymi pracownikami ze wschodu.

Pracownicy tymczasowi mogą liczyć na znacznie wyższe zarobki, niż w swoim rodzimym kraju oraz korzystnie skonstruowaną umowę. Brak bariery językowej i podobny krąg kulturowy stwarza korzystne warunki do współpracy.

pracownicy z ukrainy

Nasza firma stwarza platformę ułatwiającą wzajemny kontakt oraz szybkie znalezienie zainteresowanych pracą pracowników ze Wschodu w Polsce.

Pracownicy tymczasowi ze Wschodu znajdują zatrudnienie w takich branżach, jak budownictwo, logistyka i transport, produkcja, gastronomia, a także branża spożywcza i prace porządkowe.

Do tej pory udało nam się dostarczyć specjalistów w takich zawodach, jak budowlańcy, pracownicy produkcji, pracownicy fizycznie, ślusarze, spawacze, pracownicy magazynowi i monterzy.

Na właściwy dobór pracownika do miejsca i stanowiska pracy pozwalają liczne biura rekrutacyjne na terenach państw Wschodnich, do których mogą zgłosić się osoby szukające pracy w Polsce.

Agencja gromadzi zarówno oferty osób posiadających zawód oraz doświadczenie, jak i pracowników, którzy chcą nauczyć się zawodu na miejscu.

Dlaczego warto zatrudnić pracowników ze Wschodu?

1

Pracowitość i dyspozycyjność

2

Brak alternatywy dla polskich Pracodawców

3

Mobilność i dowolność miejsca pracy

4

Motywacja do pracy i sumienność

Pracowitość i dyspozycyjność

Obywatele państw Wschodu, którzy przyjeżdżają do Pracy w Polsce, nastawieni są zwykle na jak największy zarobek. Wyjeżdżając ze Wschodu, zostawiają tam często swoje rodziny, do których chcą wrócić, zarabiając stosowną kwotę pieniędzy. Z tego powodu pracownicy ze Wschodu chętnie podejmują się pracy w mniej atrakcyjnych a lepiej płatnych godzinach, jak wieczory, nocki czy praca w weekendy. Pracownicy chętnie biorą również nadgodziny, a pracodawca może liczyć na ich pracowitość i dyspozycyjność.

Brak alternatywy dla polskich Pracodawców

W przypadku pracowników ze Wschodu absencja w pracy z powodów rodzinnych lub zdrowotnych jest znikoma. Pracodawca może także liczyć na ich gotowość do relokacji. Wynika to z faktu, że osoby przyjeżdżające ze Wschodu do pracy nie są związane z miejscem jej wykonywania w żaden inny sposób. Pracodawca ma więc możliwość dysponowania zasobami ludzkimi w dowolny sposób, co doskonale sprawdza się zwłaszcza w przypadku firm posiadających swoje siedziby lub obszary działań w różnych miastach.

Mobilność i dowolność miejsca pracy

Pracownicy ze Wschodu są również skłonni do pracy w niższych stawkach, niż te, do których są przyzwyczajeni pracownicy z Polski. Dysproporcja między przeciętnymi zarobkami na Wschodzie, gdzie średnia pensja wynosi około 850 zł, a polską pensją jest na tyle duża, że pracownicy ze Wschodu nie mają wygórowanych oczekiwań względem swojej wypłaty w złotówkach. Zatrudnienie pracowników ze Wschodu dla polskiego pracodawcy może oznaczać ogromne miesięczna oszczędności, szczególnie gdy zatrudniania więcej osób.

Motywacja do pracy i sumienność

Kolejnym powodem przemawiającym za zatrudnieniem pracowników ze Wschodu jest stosunkowa łatwość całego procesu. Dla pracowników ze Wschodu obowiązują uproszczone procedury zatrudnienia. Co to oznacza? Mimo że państwa Wchodu nie należą do Unii Europejskiej, ich obywatele nie muszą mieć pozwolenia na pracę i przeprowadzać tzw. testu rynku pracy. Dotyczy to sytuacji, w których praca ma mieć charakter sezonowy lub tymczasowy. W przypadku zatrudnienia na stałe niezbędna jest uzyskanie pozwolenia na pracę, w czy może pomóc agencja.

Współpraca Polaków z Ukraińcami to korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Polscy przedsiębiorcy mogą szybko zatrudnić fachowców z różnych branż oraz uzupełnić braki kadrowe. Oferowane warunki finansowe są atrakcyjne dla obu stron, ze względu na dużą różnicę w zarobkach między Polską a Ukrainą. Dla pracodawcy jest to szansa na zatrudnienie pracownika, który będzie mocno zmotywowany do pracy, a równocześnie nie będzie miał roszczeniowej postawy względem pensji i godzin pracy.

Dla pracownika ze Wschodu przyjazd do Polski oznacza znacznie wyższe zarobki oraz możliwość zatrudnienia w oparciu o elastyczne formy kontraktu. Pole do harmonijnej współpracy stwarza kulturowa i językowa bliskość, dzięki której problemy komunikacyjne właściwie nie istnieją.

Jak pokazują oficjalne statystyki, w Polsce zatrudnionych jest ponad 400 000 pracowników ze Wschodu. Realna liczba osób, które pracują na czarno, może być nawet trzykrotnie większa. Eksperci przewidują, że w przeciągu najbliższych lat, ta liczba może się podwoić.

Mimo obaw, że przyjęta w Niemczech ustawa ułatwiająca podejmowanie pracy osobom spoza Unii Europejskiej, może przyczynić się do zahamowania napływu pracowników ze Wschodu do Polski, liczba pracujących w Polsce Ukraińców stale się zwiększa, a z większymi możliwościami zarobku wygrywa brak bariery komunikacyjnej oraz bliskość domu. Dodatni trend utrzymał się również w czasie Pandemii.

Współpraca Polaków z Ukraińcami to korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Polscy przedsiębiorcy mogą szybko zatrudnić fachowców z różnych branż oraz uzupełnić braki kadrowe. Oferowane warunki finansowe są atrakcyjne dla obu stron, ze względu na dużą różnicę w zarobkach między Polską a Wschodem. Dla pracodawcy jest to szansa na zatrudnienie pracownika, który będzie mocno zmotywowany do pracy, a równocześnie nie będzie miał roszczeniowej postawy względem pensji i godzin pracy. Dla pracownika ze Wschodu przyjazd do Polski oznacza znacznie wyższe zarobki oraz możliwość zatrudnienia w oparciu o elastyczne formy kontraktu. Pole do harmonijnej współpracy stwarza kulturowa i językowa bliskość, dzięki której problemy komunikacyjne właściwie nie istnieją.

Jak pokazują oficjalne statystyki, w Polsce zatrudnionych jest ponad 400 000 pracowników ze Wschodu. Realna liczba osób, które pracują na czarno, może być nawet trzykrotnie większa. Eksperci przewidują, że w przeciągu najbliższych lat, ta liczba może się podwoić. Mimo obaw, że przyjęta w Niemczech ustawa ułatwiająca podejmowanie pracy osobom spoza Unii Europejskiej, może przyczynić się do zahamowania napływu pracowników ze Wschodu do Polski, liczba pracujących w Polsce Ukraińców stale się zwiększa, a z większymi możliwościami zarobku wygrywa brak bariery komunikacyjnej oraz bliskość domu. Dodatni trend utrzymał się również w czasie Pandemii.

Dlaczego Ukraińcy chcą pracować w Polsce?

Głównym powodem, dla którego Ukraińcy chętnie wybierają Polskę jako miejsce migracji zarobkowej, jest geograficzna bliskość domu. Wspólna granica pozwala im na częstsze wizyty w domu oraz zachowanie dobrego kontaktu z rodziną. Dzięki temu osoby przyjeżdżające do pracy ze Wschodu do Polski często zostają na swoich kontraktach przez wiele lat i dalej rozwijają się zawodowo w obrębie firmy. Taki pracownik to dla pracodawcy dobra inwestycja.

Kolejnym powodem są motywacje finansowe. Duża rozbieżność między miesięcznym średnim wynagrodzeniem w Polsce oraz na Wschodzie sprawia, że Ukraińcy mogą zarobić nawet kilkukrotnie więcej. Polska stwarza także korzystne warunki względem kosztów życia oraz możliwości odłożenia lub wysłanie do rodziny zarobionych pieniędzy.

Ukraińcy i Polacy to Słowianie o wspólnej historii oraz kulturze. Ta bliskość wybrzmiewa zarówno w języku, jak i jest widoczna w mentalności. Pracownicy ze Wschodu nie mają więc trudności adaptacyjnych. Niska bariera językowa sprawia, że niemal od razu mogą swobodnie porozumieć się w każdej sprawie. Pozytywne nastawienie Polaków do Ukraińców to także dobra atmosfera pracy.

Współpraca z Ukraińcami

Jakie zawody wykonują pracownicy z Ukrainy?

Pracownicy ze Wschodu to doskonały sposób na uzupełnienie zaplecza kadrowego w branżach i zawodach, których niechętnie podejmują się Polacy. Jest to częsta jedyna alternatywa dla polskich firm z zakresu segregacji śmieci lub prac budowlanych.

Jakie zawody wykonują pracownicy z Ukrainy

Pracownicy ze Wschodu chętnie podejmują się pracy w masarni, prac sezonowych na roli oraz opieki nad domem, dziećmi lub osobami starszymi. Ukrainki dobrze sprawdzają się na stanowiskach kosmetyczek oraz fryzjerek. To, co wyróżnia prawników ze Wschodu to motywacja do pracy i sumienność względem wykonywanych obowiązków.

Nie brakuje także pracowników ze Wschodu, którzy są wykwalifikowanymi pracownikami w branżach, w których chętnie pracują Polacy. Do Polski przyjeżdżają uzdolnieni programiści, osoby biegle władające językami obcymi oraz ekonomiści. Również placówki Polskiej Służby Zdrowia chętnie przyjmują ukraińskich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych. Osobną kwestią jest sektor opieki nad niepełnosprawnymi oraz seniorami. Stale rośnie także udział obywateli państw Wschodu w kadrach kierowniczych.

Pracownicy ze Wschodu są zwykle wysoko oceniani przez pracodawców, ze względu na wysoką sumienność oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Osoby, które przyjechały do Polski za pracą, szanują możliwość jej wykonywania oraz otrzymania wyższego niż w ojczyźnie wynagrodzenia. Przyczyniają się także do walki z wieloma negatywnymi stereotypami, które dotychczas figurowały we wzajemnych relacjach. Jest to pozytywny trend, który pomaga budować otwartość oraz podnosi efektywność pracy.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Obywatele państw Wschodu nie są członkami Unii Europejskiej. Z tego powodu mogą być zatrudniani w Polsce jedynie na podstawie osobnych przepisów, które regulują zakres oraz okres trwania ich stosunku pracy. Niedawna nowelizacja przepisów pozwoliła znacznie uprościć procedurę zatrudniania pracowników ze Wschodu. W przypadku prac wykonywanych sezonowo wystarczy pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Stosunek pracy nie może jednak trwać więcej niż pół roku.

Zatrudnienie pracownika na stale to czasochłonny proces, który wymaga większego zaangażowania po stronie osoby zatrudniającej. Niezbędne jest podjęcie przez pracodawcę stosownych kroków natury formalnej oraz uzyskanie dokumentów z różnych instytucji państwowych, jak na przykład pozwolenie na pracę, czy dokument potwierdzający legalność pobytu. Niedotrzymanie obowiązków po stronie pracodawcy może słono kosztować. Za nieprzestrzegania przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Warto powierzyć ten proces specjalistom.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Rekrutacja pracowników ze Wschodu

Jesteśmy Agencją Pracy Tymczasowej, która posiada doświadczenie w rekrutacji pracowników z terytorium Ukrainy oraz innych krajów wschodnich, jak Białoruś, Mołdawia, Uzbekistan, Gruzja, Armenia, Nepal oraz szeroko pojęta Azja.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Agencja posiada bezpośredni dostęp do kandydatów, którzy są gotowi do rozpoczęcia pracy od zaraz. Wśród nich znajdują się zarówno wykwalifikowani pracownicy, jak i osoby chętne do przyuczenia się zawodu na miejscu. Dotyczy to zwłaszcza sąsiedniej Ukrainy, której obywatele są szczególnie zainteresowani pracą w Polsce.

Skorzystanie z usług Agencji pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na zebranie, przejrzenie i weryfikację ofert potencjalnych pracowników. Celem działania agencji jest pomoc w dostarczeniu polskim pracodawcom, wykwalifikowanych i chętnych do pracy pracowników ze Wschodu, a także wsparcie w przeprowadzeniu niezbędnych procedur natury formalnej, tak aby zatrudnienie było w pełni legalne i spełniało wszelkie kryteria określone przez przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Szeroka baza pracowników pozwala szybko znaleźć zaplecze kadrowe do polskich firm, szukających pracowników na stale lub do wykonania prac sezonowych. Kontrahenci naszej firmy mogą liczyć także na szybką migrację pracowników między projektami, gdy potrzebne jest natychmiastowe wsparcie w celu dotrzymania terminów realizacji danych projektów. Najlepszą gwarancją rzetelności i sprawności działania jest ilość pozytywnych referencji i zadowolonych klientów z obszaru całej Polski.

Pracujemy dla wymagających klientów

Dostarczyliśmy pracowników dla firm z następujących miast w Polsce:
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Skontaktuj się z nami

E-mail
E-mail:
biuro@wynajempracownikow.pl
Telefon
Telefon:
+48 733 575 488
Lokalizacja
ul. Pańska 96/83
00-837 Warszawa
Lokalizacja
Oddział w Katowicach:
ul. Warszawska 40/2A
40-008 Katowice

Wypełnij formularz