News/Blog

News/Blog

 • wrzesień

  3

  2021
Outsourcing – 5 korzyści

Outsourcing – 5 korzyści

Prowadzenie działalności gospodarczej, takiej jak chociażby wynajem pracowników, wiąże się z podwyżką kosztów z roku na rok. Firma musi poświęcić więcej czasu na przeprowadzanie podstawowych procesów, które nierzadko nie przyczyniają się na wzrost efektów. Utrzymanie pracowników w firmie to kolejne wysokie koszty. Wyzwania, z jakimi musi mierzyć się firma to redukcja kosztów oraz utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry.

Tutaj przychodzi z pomocą outsourcing pracowników. Jest to alternatywny sposób zatrudnienia oraz realizacji zadań. Jego cele jest zaspokojenie rosnącej potrzeby przedsiębiorstw, aby te czerpały większe korzyści ekonomiczne oraz operacyjne.  Niesie on za sobą kilka korzyści, na które warto zwrócić uwagę.

Redukcja kosztów

Jedną z bardziej istotnych zalet outsourcingu jest redukcja kosztów. Większość wydatków bowiem ponosi firma, która outsourcuje pracowników. Nakłady pieniężne, które są po stronie agencji, która wypożycza pracowników to koszty związane z:

 • wynagrodzeniem;
 • zwolnieniem lekarskim;
 • urlopem pracowniczym;
 • systemem motywacyjnym dla personelu;
 • organizowaniem szkoleń, odpraw i wypowiedzeń;
 • podatkami;
 • ubezpieczeniem zdrowotnym oraz socjalnym.

Firma, która wynajmuje pracownika, jest zobowiązana tylko do opłacenia faktury wystawionej przez zleceniobiorcę. Metoda ta jest szybsza i prostsza niż rozliczanie umów z własnymi pracownikami. Środki, które przedsiębiorca zaoszczędzi, może przeznaczyć na rozwój swojej firmy.

Optymalizacja działań w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo korzystając z leasingu pracowników, nie zajmuje się sprawami administracyjnymi, co ulepsza organizację pracy. To obowiązkiem agencji jest prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. Niewątpliwą zaletą outsourcingu jest zlecenie zadań na podmioty zewnętrzne. Dzięki temu firma zostaje odciążona z zadań, które są mniej istotne z punktu widzenia podstawowej działalności. Pozwala to również na oszczędność czasu oraz elastyczność w doborze pracowników w zależności od aktualnych potrzeb firmy.

Brak procesów rekrutacyjnych

Prowadzenie rekrutacji wiąże się z długim czasem, ale sporymi kosztami dla przedsiębiorstwa. Jeśli firma zdecyduje się na pomoc ze strony agencji outsourcingowej, to pośrednicy z branży HR zajmą się wyborem odpowiednich kandydatów oraz ich wstępnym szkoleniem.  Skorzystanie z usług zewnętrznych rekreacji będzie doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które przechodzą zmiany w swoim działaniu i chcą efektywnych rozwiązań.

Dopasowanie pracowników do potrzeb firmy

Firmy outsourcingowe dzięki szerokiej bazie pracowników mogą ich przekierować na odpowiednie stanowiska. Ich obowiązkiem jest, aby usługa realizowana była w sposób ciągły oraz aby była wykonywana starannie i efektywnie. Firma czerpać można z ich wiedzy rynkowej, szeregu doświadczeń branżowych oraz umiejętności, których uczyli się przez lata. Przedsiębiorstwo dzięki elastycznemu zatrudnieniu pracowników może dostosować ich umiejętności oraz liczbę do aktualnych potrzeb projektowych. Do natychmiastowego rozpoczęcia danego projektu firma outsourcingowa ma doskonałe zasoby. Natomiast wewnętrzna jego obsługa mogłaby wiązać się z długim procesem rekrutacyjnym nowych pracowników oraz ich odpowiednim przeszkoleniem, co generowałoby dodatkowe koszty.

Skupienie się na podstawowych celach firmy

Przedsiębiorcy dzięki odpowiedniej licznie pracowników mogą skupić się na rozwijaniu i prowadzeniu swojego biznesu. Ponadto mogą w pełni poświęcić czas na realizację głównych celów oraz działań operacyjnych. Znikną trudności z zarządzaniem firmą, a dodatkowo pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie w ich zadaniach.

Outsourcing to pierwszy krok do elastycznego prowadzenia własnej firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo może zyskać przewagę nad konkurencją przez ciągłe rozwijanie działalności gospodarczej.