News/Blog

News/Blog

  • marzec

    6

    2022
Praca dla obcokrajowców

Praca dla obcokrajowców

Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, zazwyczaj mają cel przeważnie zarobkowy. Aby móc zapewnić sobie pewnego rodzaju egzystencję, wiąże się to często z pracą ponad normę. Kwestia ilości godzin pracy dla cudzoziemców pod względem prawnym jest jednak dość rygorystyczna.

Jednakże prace z dużą ilością godzin oraz najwyższą stawką są tymi najlepszymi. Spoza Unii Europejskiej w Polsce w 2019 roku pracowało aż 1,5 miliona osób, jak wynika z danych z ZUS. Spowodowało to wzmożone kontrole Straży granicznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Tutaj należy wspomnieć, że pracodawcy grożą wysokie kary pieniężne jeśli przekroczy on limit czasu pracy z oświadczenia czy pozwolenia o powierzeniu pracy.

Wymiar czasu pracy dla obcokrajowca

Cudzoziemca może wykonywać pracę na podstawie oświadczenia, które przedstawia swojemu pracodawcy. Przeczytać można o tym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ta procedura zatrudnienia cudzoziemców (takich jak pracownicy z Afryki, Filipin i Indonezji i inni) jest uproszczona. Zgodnie z artykułem 87 ustawą 3 wyżej wymienionej ustawy, aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować na podstawie oświadczenia, muszą się w nim znaleźć warunki pracy, którą będzie wykonywać. Aby zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem, który jest również bardzo ważny, maksymalną ilość godzin, którą może pracować pracownik w ciągu miesiąca, jest 168. Mimo że nie można wskazać konkretnego artykułu, który by o tym mówił.  Pracodawcy często zastanawiają się nad jedną kwestią. Co w momencie, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, w której zaznaczono konkretną ilość godzin, którą ma przepracować, jednak pracodawca chce oddelegować go, aby przerobił większą ilość godzin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił, że zgodnie z przepisami, powierzenie cudzoziemcowi pracy, która przekracza albo zaniża godziny określone w umowie, jest uznawana za nielegalną.

Kary pieniężne dla pracodawców

Pracodawcy dość często naginają praco. Nie liczą się z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której zapisane zostały zasady, które określają, jak pracodawca może powierzyć wykonywanie danej pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Takie lekceważenie wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Artykuł 120 ustawa 1 z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy warto zatem znać. Mówi on, że każdy, kto leci cudzoziemcowi wykonywanie nielegalnej pracy, będzie podlegać karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Warto również wspomnieć, ze to nie tylko pracodawca ponosi karę. Pracownik lub zleceniobiorca również jej podlega.