News/Blog

News/Blog

  • lipiec

    4

    2019
Ponad 250 tysięcy Ukraińców może wyjechać z Polski. Oczekiwanie na ruch polskiego rządu

Ponad 250 tysięcy Ukraińców może wyjechać z Polski. Oczekiwanie na ruch polskiego rządu

Już w 2018 roku eksperci prognozowali rychły wyjazd Ukraińców, związany z otworzeniem się niemieckiego rynku pracy na pracowników spoza Unii Europejskiej. Do masowego exodusu nie doszło, ale mimo wszystko przewidywania na przyszłe kilka lat nie są zbyt optymistyczne. Ukraińcy czekają przede wszystkim na okrzepnięcie sytuacji na Zachodzie, przetarcie szlaków i dostosowanie się Niemiec do nowej sytuacji. Dlatego też czynią kroki, by z Polski ostatecznie wyjechać, lub też traktują nasz kraj jako etap pośredni.

Nowy raport EWL – ponad 45% Ukraińców rozważa wyjazd

Badania „Pracownik z Ukrainy – między Polską a Niemcami” przeprowadzone przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego nie są tak tragiczne, jak mogłoby się wydawać. Podane 45%, to wynik zbiorczy, obejmujący wszystkich Ukraińców mających w planach opuszczenie Polski w ciągu najbliższych kilku lat. Wyjazd w tym roku planuje jedynie co ósmy pracownik, ale w przyszłym roku chce wyjechać już jedna piąta. Jak wynika z dalszej analizy, opuszczenie Polski to kwestia 2-3 lat, a takiej decyzji nie rozważa jedynie 25% pracujących tu Ukraińców. Daje to jednak czas na to, by nasz kraj mógł przygotować się do nowej sytuacji i zatrzymać ukraińskich pracowników lub w inny sposób poradzić sobie z niedoborami siły roboczej.

Ukraińcy nie spełniają wymogów pracy w Niemczech

Niski odsetek podjęcia pracy w Niemczech przez pracowników z Ukrainy to wynik wyśrubowanych wymagań stawianych przez naszych zachodnich sąsiadów. Jak się okazało, kryteria spełnia jedynie 2,6% pracujących w Polsce Ukraińców. Główną przeszkodą w podjęciu pracy za Odrą jest nieznajomość języka. Szacuje się, że tylko 10% pracowników zna go na poziomie przynajmniej „średnim”. Nie ma też widoków na to, by tę sytuację szybko zmienić. W odróżnieniu od polskiego, nauka języka niemieckiego z pewnością zajmie dużo więcej czasu.

Inne kraje na celowniku Ukraińców

Niestety, alternatywą dla Niemiec coraz rzadziej jest właśnie Polska. Coraz częściej w planach przebywających tu pracowników ukraińskich pojawiają się inne kraje – głównie Europy Północnej. Wyniki badań EWL pokazały, że sporym zainteresowaniem cieszą się również Czechy (podjęcie pracy właśnie tam deklaruje ok. 13% ankietowanych), Szwecja (7,2%), Holandia (6,8%) oraz Norwegia (6,6%). Oznacza to mniej więcej tyle, że Ukraińcy chcą podążać szlakami przetartymi już wcześniej przez Polaków – prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że wieloletnia praca w Polsce dostarczyła odpowiedniej wiedzy na temat życia, pracy i opłacalności zarobkowej w tamtych krajach.

Ukraińcy oczekują działań polskiego rządu

Imigranci w Polsce oczekują przede wszystkim wyższych wynagrodzeń oraz przystępniejszych zasad podejmowania pracy i osiedlania się w Polsce. Trzecim z kolei wymogiem jest zwiększenie kontroli państwowej nad pracodawcami, którzy nie zawsze spełniają kryteria dotyczące między innymi poziomu płac, czy przepisów BHP. Rozwiązaniem miałyby być przepisy eliminujące zatrudnianie przez nieuczciwych pracodawców, którzy wolą płacić „pod stołem” i nie gwarantują żadnej opieki w sytuacji, gdyby doszło do wypadku. Jak podkreślają obywatele Ukrainy, takie działanie przyniosłyby sporo korzyści nie tylko samym Ukraińcom, ale też wszystkim innym pracownikom polskiego rynku pracy.