News/Blog

News/Blog

 • styczeń

  8

  2022
Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Do powiatowych urzędów pracy w I półroczu 2019 roku wypłynęło niemal 233 tysięcy wniosków, które miały umożliwić cudzoziemcom pracę. Tak wynika z danych, które udostępnił Główny Urząd Statystyczny. Ilość wydanych zezwoleń w tym okresie to ponad 217 tysięcy. Te osoby w większości pochodziły z Ukrainy. Liczna pracujących cudzoziemców w Polsce z roku na rok rośnie. Jak zatem wygląda wynajem pracowników z zagranicy?

Niektórzy z nich mogą otrzymać pracę w Polsce na zasadach takich samych jak obywatele polscy. Do tych osób zaliczają się ci, którzy posiadają obywatelstwo z jednego z państw Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto tutaj wspomnieć, że rodziny osób wymienionych wcześniej, w tym dzieci do ukończenia 21 roku życia oraz rodzice obcokrajowca również otrzymują ten przywilej.

Kto może zatrudnić cudzoziemców?

Cudzoziemca do pracy może przyjąć każda osoba fizyczna, właściciel firmy, której zakład, oddział lub firma znajdują się na terenie Polski. Dokumenty, które obcokrajowiec musi dostarczyć, aby otrzymać zatrudnienie to:

 • kwestionariusz osobowy;
 • świadectwa pracy od poprzednich pracodawców;
 • potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu;
 • orzeczenie lekarskie, które poświadczy o zdolności do pracy.

Jeśli chce on być zatrudniony na umowę o pracę, musi podać:

 • imię oraz nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • datę urodzenia;
 • miejsce zamieszkania;
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pracodawca może poprosić również o numer PESEL lub inne dane osobowe.

Zatrudnienie cudzoziemców — zalety i wady

Zatrudnienie w firmie cudzoziemca ma swoje zalety i wady. Zaletami takiego pracownika są przede wszystkim:

 • dyspozycyjność;
 • możliwość szybkiego zatrudnienia osoby w przypadku, gdy firma zmaga się z problemami kadrowymi.

Cudzoziemca można zatrudnić w ramach pracy sezonowej na podstawie umowy zlecenia, gdy pracodawca posiada rolnictwo lub działalność związaną z sadownictwem czy ogrodnictwem.

Wadami, które mogą pojawić się przy zatrudnieniu obcokrajowca, są znalezienie dla niego zakwaterowania, problemy z komunikacją oraz uzyskiwanie dodatkowych zezwoleń. Jednak są to problemy, z którymi można sobie szybko i łatwo poradzić.