News/Blog

News/Blog

  • grudzień

    16

    2018
W Poznaniu mieszka już 100 tys. Ukrainców

W Poznaniu mieszka już 100 tys. Ukrainców

Raport „Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej – dwa spojrzenia” stanowi wynik projektu zrealizowanego przez Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu – Witolda Horowskiego oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Grupę docelową stanowili rodzice, których dzieci uczą się w poznańskich szkołach oraz przedszkolach, a także osoby niezwiązane przez naukę dzieci z aglomeracją poznańską. Badanie zostało przeprowadzone na 267 Ukraińcach.

Z raportu wynika, że na terenie Metropolii Poznańskiej mieszka około 100 tysięcy osób z Ukrainy, z czego 66% stanowią mężczyźni. W 2017 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowano ponad 172 tysiące oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. 62,8 tysięcy osób skupiona jest w powiecie poznańskim. Mieszkający tam Ukraińcy pracują w branży przemysłowej, transportowej, handlu, hotelarstwie, gastronomii oraz budownictwie. Najczęściej wykonują oni prace inne niż posiadane wykształcenie; nierzadko poniżej swoich kwalifikacji.

Wyniki raportu pokazują, że Ukraińcu czują się dobrze w Metropolii Poznańskiej, z łatwością znajdują pracę, a spora część z nich chce tu zostać na stałe. 48% badanych deklaruje, że jest zainteresowanych zamieszkaniem poza Poznaniem w gminach takich, jak Tarnowo Podgórne, Czerwonak czy Swarzędz.

Zadowolonych z pracy, jej warunków, zarobków i stosunków z pracodawcami i współpracownikami jest ponad 40% Ukraińców związanych z regionem przez naukę dzieci i ponad 30% niepowiązanych w ten sposób. Na ich ocenę negatywną najczęściej wpływają kwestie takie, jak zbyt niskie wynagrodzenie, brak możliwości pracy we własnym zawodzie, problemy z załatwianiem formalności oraz niewystarczająca znajomość języka polskiego.

Jedną z rekomendacji, jaka pojawiła się po badaniu było budowanie dostępności niedrogiej nauki polskiego, jako że brak jego znajomości nie pozwala Ukraińcom na swobodne funkcjonowanie w naszym kraju.

Według raportu, najwięcej pracowników z Ukrainy potrzebuje wsparcia w procesie legalizacji pobytu i pracy w Polsce oraz pomocy prawnej i związanej ze sprawami mieszkaniowymi czy świadectwami socjalnymi.