News/Blog

News/Blog

  • luty

    14

    2019
Agencje pracy tymczasowej w Polsce – przegląd rynku

Agencje pracy tymczasowej w Polsce – przegląd rynku

W Polsce działa ponad 8000 agencji zatrudnienia. Różnią się one między sobą zasięgiem, sposobem działania oraz wachlarzem oferowanych usług.

4 obszary działań agencji zatrudnienia

Każda agencja zatrudnienia, wpisana do rejestru agencji, może realizować takie usługi jak:

• Pośrednictwo pracy,

• Doradztwo personalne,

• Poradnictwo zawodowe,

• Leasing-agencje pracy tymczasowej.

Większość agencji skupia się jedynie na wybranym wycinku zadań. Są zatem takie, które specjalizują się w doradztwie personalnym i takie, które realizują głównie leasing pracowników.

Agencje pracy tymczasowej w Polsce

Usługi pracy tymczasowej realizuje ponad 5000 podmiotów w Polsce, przy czym aktywnie prowadzących leasing pracowników jest niespełna 1500 (agencje, które według rejestru Agencji Zatrudnienia prowadziły usługi pracy tymczasowej w poprzednim roku).

Popyt na usługi agencji pracy tymczasowej rośnie w Polsce bardzo dynamicznie. Jak wynika z badania Rynek Agencji Zatrudnienia 2017 przeprowadzonego przez Polskie Forum HR, w Polsce z pośrednictwem agencji zatrudnienia pracę znalazło 1,2 mln osób, z czego prawie 800 tys. to osoby pracujące w ramach pracy tymczasowej. Na całym świecie, za pośrednictwem agencji zatrudnienia pracuje 56,6 mln osób.

W Polsce nadal jeszcze nie zatrudniamy w formie pracy tymczasowej tak dużej ilości pracowników, jak ma to miejsce na zachodzie. W UK, Holandii, Niemczech czy Francji zatrudnia się 2-3 razy więcej pracowników tymczasowych niż w Polsce. Widać jednak, że trend ten ulega zmianie. Głównie dzięki dużemu zapotrzebowaniu na pracowników z Ukrainy i innych wschodnich krajów, którzy chętnie podejmują współpracę z polskimi agencjami pracy tymczasowej.

Agencje pracy tymczasowej – Warszawa, Poznań, Wrocław

Ponad 20% agencji pracy tymczasowej działa w obrębie województwa mazowieckiego. Trudno się dziwić, bo jest to obszar o największej koncentracji kapitału. Duży odsetek tych agencji to podmioty, które realizują zlecenia poszukiwania pracowników w Polsce na rzecz pracodawców zagranicznych.

Jednocześnie, pojawiają się agencje pracy tymczasowej oferujące leasing pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, z których usług chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy. Dzięki takiej formie współpracy, pracodawcy na trudnym polskim rynku pracy o niskim bezrobociu, nie muszą martwić się o brak rąk do pracy.

Poza Warszawą, regionami, w których działa duża ilość agencji pracy tymczasowej to województwa wielkopolski (Poznań) – około 210 podmiotów, dolnośląskie (głównie Wrocław) – około 180 podmiotów,  małopolskie (Kraków) – 150

Agencje pracy tymczasowej – przepisy

Działalność agencji pracy tymczasowej regulują przede wszystkim:

• Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 166, poz. 1608), która określa zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do pracodawcy użytkownika.

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa agencje zatrudnienia jako jedną z instytucji rynku pracy i precyzuje odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom.

• Oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).

Listę wszystkich agencji zatrudnienia działających w Polsce można znaleźć na stronie stor.praca.gov.pl

Jak wybrać dobrą agencję pracy tymczasowej do współpracy?

Poza sprawdzeniem jej obecności w rejestrze agencji warto zwrócić uwagę czy ma ona doświadczenie we wszystkich obszarach działalności agencji zatrudnienia. Takie firmy jak WorkBalance, dzięki temu, że działają zarówno w obszarze doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa jak i pracy tymczasowej, mają najpełniejszy obraz rynku i mogą najefektywniej doradzić klientowi metodę rozwiązania jego problemów kadrowych.