News/Blog

News/Blog

  • kwiecień

    4

    2018
Długie kolejki w Urzędach Wojewódzkich dobiegają końca

Długie kolejki w Urzędach Wojewódzkich dobiegają końca

Obcokrajowcy chcący przedłużyć swój pobyt w Polsce coraz częściej podejmują decyzję o złożenie wniosku o wydanie karty czasowego pobytu. Dzięki uproszczonej procedurze zatrudniania pracowników z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Armenii oraz Mołdawii, pracodawcy mogą powierzyć im pracę bez ubiegania się o zezwolenie na pracę przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy.

Najczęściej wybieraną formą przedłużenia pobytu jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowy pobyt i pracę. Należy złożyć go osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Niestety, niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy obcokrajowcy są zmuszeni koczować pod urzędami co kilka dni, co jest związane z ograniczoną liczbą zgłoszeń obsługiwanych w ciągu jednego dnia.

Urzędy Wojewódzkie wprowadziły elektroniczną lub telefoniczną rejestrację na określony dzień oraz godzinę, co ma w znaczący sposób ułatwić proces składania wniosków. Niestety, system ten również nie jest idealny, jako że jak pokazuje praktyka, najbliższe terminy, na jakie można się zarejestrować przypadają na miesiąc lub więcej od dnia rejestracji.

Alternatywne rozwiązanie to skompletowanie wniosku, przesłanie go pocztą i czekanie na wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego.