News/Blog

News/Blog

  • grudzień

    19

    2018
Niemieckie prawo pomaga ściągać pracowników z Ukrainy

Niemieckie prawo pomaga ściągać pracowników z Ukrainy

W minioną środę rząd Niemiec uchwalił projekty ustaw mających na celu otwarcie rynku pracy dla osób pochodzących z krajów, które nie są członkami UE.

Jak pokazują statystyki Federalnego Biura Pracy, w Niemczech obecnie około 1 200 000 miejsc pracy jest nieobsadzonych. Dotyczy to zawodów takich, jak opiekun osób starszych, kierowca ciężarówek, stolarz czy informatyk.

Szacunki Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wskazują, że liczba brakujących pracowników może sięgać 1 600 000. Przeprowadzone przez nią badania pokazały, że ponad połowa niemieckich przedsiębiorstw jest zainteresowana zatrudnieniem pracowników spoza Unii Europejskiej.

Warto także zdawać sobie sprawę z faktu, iż bariery dla imigrantów zarobkowych, w tym Ukraińców, owszem, zostały znacząco zredukowane, lecz w dalszym ciągu podlegać będą szeregowi obostrzeń. Problemów ze znalezieniem zatrudnienia nie powinny mieć w Niemczech osoby z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi i wykształceniem wyższym.