News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    24

    2019
Outsourcing pracowników czy praca tymczasowa?

Outsourcing pracowników czy praca tymczasowa?

Aktualna sytuacja na polskim rynku sprawia, że coraz większa część rodzimych przedsiębiorstw podejmuje decyzje o skorzystaniu z usług firm specjalizujących się w outsourcingu pracowników oraz pracy tymczasowej.

Jak pokazują statystyki, w 2030 roku na polskim rynku pracy będzie 3 miliony mniej rodzimych pracowników nic obecnie. Już dziś właściciele przedsiębiorstw borykają się z brakiem zarówno wykwalifikowanych ekspertów, jak i osób wykonujących pracę fizyczną. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu mogą być pracownicy z Ukrainy. Zatrudnić można ich korzystając z jednego z dwóch modeli.

Pierwszym z nich jest praca tymczasowa, która polega na tym, że zatrudnienie dopasowywane jest do zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa klienta. Do zalet tego rozwiązania zalicza się elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi, co przekłada się na optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem oraz ciągłość w prowadzeniu biznesu. Praca tymczasowa opiera się o kontakt trzech stron: klienta, agencji oraz pracownika, który pracuje na rzecz tego pierwszego. Agencja zajmuje się w tym przypadku rekrutacją oraz delegacją pracowników. Co ważne, pracownicy tymczasowi delegowani są tu do pracy na warunkach szczegółowo określonych w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Oddelegowana do pracy osoba przechodzi pod zarządzanie klienta, który to jest odpowiedzialny za przydzielanie mu działań i nadzorowanie jego pracy. Kluczową kwestią jest tutaj przestrzeganie równości zatrudnienia – pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej niż osoba zatrudniona na stałe. Czas pracy dla jednego pracodawcy nie powinien być w tym przypadku dłuższy niż 18 miesięcy.

W przypadku outsourcingu, firma specjalizująca się w tego typu usługach ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie. Do jej zadań należy tutaj zarządzanie pracownikami, obsługa kadrowa oraz efekty końcowe. Dzięki temu klient zyskuje gwarancję wykonania usługi przez stosownie dobranych pracowników. Sprawia to, że może się on skupić na rozwoju kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. Aby outsourcing pracowników przynosił wymierne korzyści, niezbędne jest jasne określenie zadań już na samym początku współpracy oraz bieżąca komunikacja pomiędzy podmiotami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani outsourcingiem pracowniczym, zachęcamy do skorzystania z usług naszej agencji.