News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    7

    2019
Czym się różni outsourcing pracowników od zatrudnienia tymczasowego i leasingu pracowniczego?

Czym się różni outsourcing pracowników od zatrudnienia tymczasowego i leasingu pracowniczego?

Nieustannie zmieniający się rynek pracy sprawia, że przedsiębiorcy poszukują rozmaitych form zatrudnienia. W ostatnim czasie, coraz więcej rodzimych firm – zarówno z Warszawy, jak i mniejszych miast, decyduje się na rozwiązania takie, jak outsourcing pracowniczy, zatrudnienie tymczasowe oraz leasing pracowniczy. Czym różnią się od siebie te formy zatrudnienia?

Zatrudnienie tymczasowe

W tym przypadku pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która na zlecenie przedsiębiorstwa poszukuje pracowników i kieruje ich do pracy. Oddelegowywani są oni do danej firmy na określony okres czasu. Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z tej formy pozyskiwania nowych pracowników w przypadku pracy sezonowej lub nagłego wzrostu produkcji. Do zalet tej formy zatrudnienia zaliczyć można między innymi elastyczność ustaleń między przedsiębiorstwem i agencją pracy tymczasowej.

Outsourcing pracowników

W przypadku tej formy zatrudnienia, przedsiębiorstwo zleca firmie zewnętrznej zarówno rekrutację pracowników, jak i obsługę spraw kadrowo – płacowych, co pozwala na sporą oszczędność czasu (zwłaszcza w przypadku dużych firm zatrudniających setki pracowników). Outsourcing pracowników sprawia, że przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do tworzenia rozbudowanego działu kadr oraz płac.

Leasing pracowniczy

W jego ramach dochodzi do porozumienia pomiędzy dwoma firmami. Często jest to niezwykle forma zatrudnienia dla pracowników, zwłaszcza wówczas, gdy przedsiębiorstwo, w którym są aktualnie zatrudnieni przechodzi chwilowy kryzys. W tym przypadku pracodawca nie musi zwalniać pracowników, lecz zamiast tego może ich wynająć na jakiś czas innej firmie. Z tej formy leasingu nierzadko korzystają firmy sezonowe.