News/Blog

News/Blog

  • październik

    5

    2018
Partnerstwo i Zatrudnienie – nowa Polsko-Ukraińska kampania społeczna

Partnerstwo i Zatrudnienie – nowa Polsko-Ukraińska kampania społeczna

W Polsce i na Ukrainie rusza kampania „Partnerstwo i Zatrudnienie.” Jej głównym celem jest zwalczanie patologii na rynku rekrutacji i zatrudnianie osób z Ukrainy zarówno w Polsce, jak i w ich rodzimym kraju, wzrost świadomości prawnej migrantów oraz wsparcie w procesie adaptacji Ukraińców w Polsce, a także po powrocie do kraju.

Jak pokazują dane Polskiej Służby Konsularnej, w 2017 roku obywatelom Ukrainy wydano 926 174 długotrwałych wiz kategorii D. Co więcej, z roku na rok rośnie liczba posiadających w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy oraz stały. Zgodnie z wynikami corocznych raportów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ukraińcy stanowią największą grupę wśród cudzoziemców pracujących w naszym kraju. To właśnie im wydane zostało 94% oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Mimo to, polscy pracodawcy w dalszym ciągu potrzebują pracowników z zagranicy – takie zapotrzebowanie zgłasza 60% polskich przedsiębiorstw. O zapotrzebowaniu migrantów zarobkowych na rodzimym rynku pracy świadczą także wprowadzone przez Rząd ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców.

Zgodnie z wynikami badań „Migranci z Ukrainy na polskim rynku pracy”, które jest realizowane przez IOM razem z Komendą Główną Straży Granicznej, 23% Ukraińców deklaruje, że podjęłaby pracę w trudnych lub niebezpiecznych warunkach, 57% z nich byłaby w stanie zdecydować się na pracę w Polsce bez znajomości pośrednika, 53% – nie znając warunków pracy, 43% – nie mając zakwaterowania, a 39% – zapewnionej pracy. W związku z zaistniałą sytuacją, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, w czasie tegorocznego Baltic Business Forum zainaugurowała wspominaną powyżej kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”, która skierowana jest głównie do ukraińskich pracowników, polskich oraz ukraińskich pracodawców, a także agencji rekrutacyjnych.