News/Blog

News/Blog

  • sierpień

    1

    2018
Ukrainie grozi deficyt pracowników

Ukrainie grozi deficyt pracowników

Masowa imigracja zarobkowa z Ukrainy wpływa nie tylko na polski rynek pracy. Coraz większa ilość ukraińskich przedsiębiorców skarży się na brak pracowników. Jak pokazują prognozy, sytuacja związana z deficytem pracowników może ulec pogorszeniu w najbliższym czasie.

Badania pokazały, że kolejne 10% Ukraińców jest gotowych na wyjazd za granicę w celach zarobkowych (dotyczy to nie tylko mieszkańców zachodniej części kraju, lecz także osób z wschodu).

Nie należy się tu jednak sugerować danymi prezentowanymi przez Państwowy Urząd Statystyczny Ukrainy. Oficjalne jego dane wskazują bowiem na dodatnie saldo migracji dla całego kraju. Znacznie bardziej wiarygodne są wyniki badania przeprowadzonego w połowie 2017 roku na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Wskazują one, że w ubiegłym roku poza granicami kraju pracowało ponad 915 000 Ukraińców.

Bardziej szczegółowe wyniki analizy IOM potwierdzają, że emigracja zarobkowa ma znaczący wpływ na rynek pracy w całej Ukrainie. Największy udział w łącznej liczbie emigrantów zarobkowych z tego kraju mają osoby pochodzące obwodu rówieńskiego (zachodnia Ukraina), obwodu zakarpackiego (zachodnia Ukraina), obwodu połtawskiego (centralna Ukraina), obwodu iwanofrankowskiego (zachodnia Ukraina), obwodu charkowskiego (wschodnia Ukraina), obwodu winnickiego (centralna Ukraina), obwodu żytomierskiego (centralna Ukraina) oraz obwodu czerkaskiego (centralna Ukraina). Rola centralnej oraz wschodniej Ukrainy w kontekście migracji może w najbliższym czasie znacząco wzrosnąć.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 2017 roku przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji Analizy, chęć wyjazdu zarobkowego w najbliższej przyszłości zadeklarowało około 10% Ukraińców. Warto tu jednak uwzględnić fakt, iż aktualna stopa ukraińskiego bezrobocia wynosząca około 10% jest zapewne zawyżona – część osób z Ukrainy wyjeżdżających do pracy za granicę może figurować w urzędowej ewidencji jako bezrobotne.