News/Blog

News/Blog

  • kwiecień

    9

    2019
Ukraińcy nie chcą wyjeżdżać z Polski! Ilu z nich zostanie?

Ukraińcy nie chcą wyjeżdżać z Polski! Ilu z nich zostanie?

W 2018 roku Niemcy zaczęły przygotowywać swój rynek pracowniczy, po to, by móc wchłonąć nawet dwa miliony nowych pracowników pochodzących spoza krajów Unii Europejskiej. Rzecz jasna największy nacisk kładziony był na Ukraińców – jest to już sprawdzona i rzetelna siła robocza, przygotowana do pracy w UE. Według niektórych prognoz ekonomicznych, z Polski miałoby opłynąć od 500 tysięcy do 1 miliona pracowników z Ukrainy, w związku z czym powstałby spory problem z nieobsadzonymi miejscami pracy.

Okazuje się, że zgoła inaczej wyglądają jednak odczucia samych Ukraińców. Portal „Rzeczpospolita” dotarł do raportu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który obejmuje plany zawodowe Ukraińców, którzy już pracowali za granicą. Jego wyniki przemawiają na korzyść polskiej gospodarki.

Większość Ukraińców wybierze Polskę

W przeprowadzonym badaniu opinii społecznej udział wzięło 1025 respondentów i wszyscy oni mieli już doświadczenia w pracy poza Ukrainą. Z analizy zebranych danych wynika, że aż 80% z nich dalej chce zarabiać za granicą. Co zadziwiające, nawet w obliczu wiadomości dochodzących z Niemiec, większość z nich, bo aż trzy czwarte, jako kraj pierwszego wyboru nadal podaje Polskę!

Polska jest też dla nich miejscem dobrym dla osiedlania się na stałe. Na chęć zamieszkania tutaj wskazało aż 60% ankietowanych. Takiego stosunku nie wykazują wobec Niemiec – jeżeli niektórzy Ukraińcy zdecydowaliby się na wyjazd na zachód, to w przytłaczającej większości przypadków braliby pod uwagę wyłącznie pracę tymczasową. Na wyjazd do Niemiec zdecydowałoby się tylko 20% Ukraińców.

Ukraińcy czują się u siebie jak w domu

Okazuje się, że wyższe zarobki w Niemczech nie są w stanie skłonić wszystkich Ukraińców do wyjazdu. W Polsce ceniona jest przede wszystkim bliskość kulturowa oraz brak bariery językowej. Często wskazują też, że stosunek Polaków do nich jest życzliwy i raczej nie spotykają się z bezpośrednimi atakami czy wrogim nastawieniem.

Pracownikom z Ukrainy łatwiej jest się przystosować do współpracy z polskimi załogami – nie tylko zwiększa to jakość ich pracy w oczach pracodawcy, ale też oni są bardziej zadowoleni. Zgodnie z informacjami podawanymi przez „Rzeczpospolitą”, ponad 70% z nich pozytywnie ocenia swoje doświadczenia z polskimi pracodawcami, a 22% z nich współpracę ocenia bardzo pozytywnie. Zadowoleni są także z poziomu życia, głównie w zakresie stosunku kosztów utrzymania do zarobków oraz dostępności usług. Pozytywnie oceniło je aż 88% Ukraińców.