News/Blog

News/Blog

  • kwiecień

    18

    2018
Ukraińcy chcą pracować w Polsce ponad pół roku

Ukraińcy chcą pracować w Polsce ponad pół roku

Wyniki „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018” przeprowadzonego przez Personnel Service wskazuje, że 73% Ukraińców chce pracować w naszym kraju dłużej niż pół roku. Wydłużenia tego czasu oczekuje 66% pracodawców.

Raport podaje, że 21% polskich przedsiębiorstw zatrudnia pracowników z Ukrainy. To wzrost o około 10% w porównaniu z poprzednią edycją badania.

Ponad 57% pracowników z Ukrainy planuje w najbliższym czasie przyjechać do Polski do pracy. Tego typu planów nie ma 22% Ukraińców.

51% respondentów wskazało, że w Polsce przebywali od 1 do 3 miesięcy, 28% – od 3 do 6 miesięcy. Większość rodzimych pracodawców chciałaby zatrudniać Ukraińców na minimum 18 miesięcy.

3 na 4 Ukraińców chciałoby pracować w Polsce dłużej niż pół roku, na które pozwala uproszczona procedura zatrudniania. Firmy liczbą na wydłużenie okresu przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę z 3 do 5 lat oraz ułatwienia formalności umożliwiających ubieganie się o dłuższy pobyt pracownika z Ukrainy w Polsce. Co 4 polski pracodawca jest zdania, że powstać powinna lista zweryfikowanych firm, które mogłyby łatwiej zatrudniać Ukraińców w ramach uproszczonej procedury.