News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    10

    2019
Pracownicy z Ukrainy w naszym kraju mogą zarobić pięć razy więcej

Pracownicy z Ukrainy w naszym kraju mogą zarobić pięć razy więcej

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Personnel Service, za identyczną pracę na stanowiskach niższego szczebla wykonywaną w Polsce, Ukraińcy zarabiają od 3 do 5 razy więcej. Największe różnice w płacach są widoczne w budownictwie, gdzie polska pensja je wyższa o nawet 390% od Ukraińskiej. Niemalże 4 razy więcej Ukrainiec zarobi w naszym kraju jako kasjer lub sprzedawca i ponad 3 razy więcej pracując w logistyce i transporcie.

Ukraińcy pracujący w polskich hotelach przez okres 9 miesięcy są w stanie zarobić tyle, ile na Ukrainie przez 3,5 roku wykonywania tej samej pracy. Doliczyć do tego należy niski koszt utrzymania – 2 na 3 pracowników z Ukrainy zatrudnionych w naszym kraju przeznacza na ten cel nie więcej niż 500 złotych miesięcznie.

Średnie miesięczna pensja w branży budowlanej na Ukrainie wynosi 976 złotych, w Polsce – 4747,27 zł, czyli prawie 5 razy więcej. Budownictwo jest jedną z polskich branż, która zatrudnia najwięcej Ukraińców. W 2017 roku złożonych zostało 214 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobom zza wschodniej granicy.

Emigracja zarobkowa do pracy jest korzystna również dla Ukraińców zatrudnionych w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. Na Ukrainie miesięczna pensja w tej branży to 784 złote, w Polsce – 3557,15 zł.

Na wyjeździe do Polski bardzo dobrze finansowo wychodzą również pracownicy z sektora przetwórstwa przemysłowego, którzy w naszym kraju zarobić mogą aż 4 razy więcej.