News/Blog

News/Blog

  • marzec

    29

    2018
Pracownicy z Ukrainy znikają po przekroczeniu polskiej granicy

Pracownicy z Ukrainy znikają po przekroczeniu polskiej granicy

Tego typu alarmujące dane znaleźć można w rejestrze zatrudniania cudzoziemców prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 stycznia 2018 roku polscy pracodawcy wystawili około 240 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, głównie z Ukrainy; w niewielkiej części także z Białorusi. W rzeczywistości, pracę podjęło niecałe 74 tysiące osób.

Jest to znak, że mimo zaostrzenia kryteriów wobec pracodawców (pod karą grzywny zobowiązani są oni do informowania urzędu pracy, że zatrudnili cudzoziemca) oraz uzyskania dostępu do ewidencji oświadczeń przez konsula, w dalszym ciągu służą one wyłudzeniu wiz pracowniczych do strefy Schengen i pracy na czarno. Problem ten istnieje od 2012 roku, kiedy to Polska wprowadziła uproszczone procedury zatrudniania pracowników ze Wschodu.