News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    14

    2019
Różnice kulturowe wśród coraz większej ilości pracowników z zagranicy

Różnice kulturowe wśród coraz większej ilości pracowników z zagranicy

Badanie przeprowadzone przez agencję Procontent Communication wykazały, że co szósty polski pracownik doświadczył w miejscu swojego zatrudnienia konfliktu na tle kulturowym. Wraz z rosnącą liczbą obcokrajowców pracujących w polskich przedsiębiorstwach liczba tego typu deklaracji będzie rosnąć. Wpływ na to ma także fakt, iż 8 na 10 respondentów twierdzi, że ich pracodawcy nie prowadzą żadnych działań w zakresie edukacji na temat różnic kulturowych.

Kwestia zarządzania i komunikacji międzykulturowej jest szczególnie istotna w fabrykach oraz magazynach, gdzie w szybkim czasie rośnie udział pracowników zarówno z Ukrainy, jak i Białorusi, Indii, Nepalu czy Bangladeszu. O ile w przypadku Ukraińców różnice kulturowe były niemalże nieodczuwalne, o tyle wraz z napływem imigrantów państw stają się one coraz bardziej znaczące. Wpływ na problemy z porozumieniem z pracownikami z Azji mają zarówno bariery językowe, jak i odmienna mentalność. Chodzi tutaj między innymi o odmienne podejście do czasu czy otwartości w komunikacji.

Coraz więcej firm decyduje się na organizację kursów językowych, warsztatów z różnic kulturowych oraz imprez integracyjnych. Jednocześnie, prawie 50% uczestników badania nie chciałaby, aby ich firma zatrudniała pracowników z krajów arabskich, 30% – z Azji, a 25% – Europy Wschodniej.