News/Blog

News/Blog

  • styczeń

    9

    2019
Coraz chętniej przyjeżdżają do Polski przyjeżdżają pracownicy z Białorusi

Coraz chętniej przyjeżdżają do Polski przyjeżdżają pracownicy z Białorusi

W obliczu uchwalonej pod koniec ubiegłego roku w Niemczech ustawy w sprawie pracowników spoza UE, która ma za zadanie zachęcić Ukraińców do pracy w tym kraju, coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników z Białorusi.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, od maja do października 2017 roku liczba Białorusinów odwiedzających Polskę wzrosła o 20% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i osiągnęła poziom 2,2 milionów. Wyniki raportu Personnel Service wskazują natomiast, że coraz częściej osoby z Białorusi szukają zatrudnienia w Polsce.

Aktualnie, pracowników z Białorusi szuka około 4% polskich przedsiębiorstw. Liczba zatrudnianych osób z tego kraju jest, owszem, niższa niż Ukraińców, lecz w ciągu ostatniego roku zwiększyła się ona trzykrotnie. Do zalet współpracy z Białorusinami zaliczyć można między innymi podobny język oraz brak różnić kulturowych, z którymi można mieć do czynienia na przykład podczas współpracy z pracownikami z krajów azjatyckich.

W lipcu i sierpniu 2017 roku, polską granicę przekroczyło 813 tysięcy pracowników z Białorusi chętnych do wykonywania prac sezonowych.

Białorusini najczęściej zatrudniani są przez duże przedsiębiorstwa. Odsetek firm z tej grupy decydujących się na współpracę z osobami z Białorusi wynosi 10%. Jeśli chodzi o branże, największy odsetek występuje w usługach i wynosi on 8%.

Zakres usług naszej agencji obejmuje między innymi leasing pracowników z Białorusi. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!