News/Blog

News/Blog

  • luty

    3

    2020
Spada zadowolenie Ukraińców z pracy w Polsce

Spada zadowolenie Ukraińców z pracy w Polsce

W grudniu 2019 roku zadowolenie z pracy w Polsce deklarowało aż 11% mniej pracowników z Ukrainy niż w roku poprzednim. Większe oczekiwania w stosunku do polskich pracodawców spowodowane są głównie dobrą koniunkturą oraz większym wynagrodzeniem, które potencjalnie Ukraińcy mogliby otrzymywać w innych krajach Europejskich, chociażby w Czechach i na Słowacji, a od 1 marca 2020 roku także w Niemczech.

Rok 2020 dalej będzie rokiem pracownika

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w raporcie dotyczącym pierwszego miesiąca 2020 roku podało, że tempo spadku koniunkturalnego uległo ograniczeniu. Gospodarka wprawdzie nie będzie rozwijać się tak szybko, jak w roku poprzedzającym, ale utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie i nie grozi nam recesja (jak to ma miejsce między innymi w Niemczech). Oznacza to, że ewentualna redukcja zatrudnienia nie będzie miała miejsca. Co za tym idzie, istniejące obecnie braki kadrowe nie zostaną zniwelowane. Nie należy też liczyć na to, że wypełnienie luk pracownikami rodzimymi jest możliwe, nawet jeśli wziąć pod uwagę potencjalną, dość wysoką liczbę Polaków, którzy po Brexicie opuszczą Wielką Brytanię.

W tej kwestii kluczowa jest kwestia pozyskania tak wielu pracowników z Ukrainy, jak to tylko możliwe. Ich liczba, która obecnie opiewa na 1,5 miliona – oczywiście uwzględniając rotację wynikającą z tymczasowego charakteru ich pracy – nie jest wystarczająca. Ich reemigracja do Niemiec według ekspertów może spowodować odpływ aż 400 tysięcy osób. Nie mamy przy tym realnej alternatywy dla organizacji zatrudnienia pracowników zagranicznych. Coraz większe zainteresowanie do pracy w Polsce przejawiają Białorusini. Zarówno jednak Polska Izba Handlowa, jak i pracodawcy nie są do tego pomysłu pozytywnie nastawieni – pod względem jakości pracy i kultury są oni bardzo podobni do Ukraińców, ale w odróżnieniu od nich, nie przedstawiają jednak tak dużego potencjału demograficznego (Białoruś ma zaledwie 9 milionów mieszkańców), a z zatrudnieniem ich wiąże się więcej formalności, gdyż każdy fakt zatrudnienia musi zostać zgłoszony do białoruskiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Oczekiwania Ukraińców rosną

Rokroczny raport OTTO Work Force Polska oceniający nastawienie Ukraińców do pracy w Polsce nie nastawia pozytywnie. Pod koniec 2019 roku zadowolenie z pracy w Polsce zadeklarowało tylko 72% ankietowanych. Jest to duża grupa, ale raport wskazuje także, że zadowolenie z pracy w Polsce największe jest wśród Ukraińców w wieku 50 lat i więcej, najczęściej słabo wykwalifikowanych i pracujących w branżach nie wymagających wiedzy eksperckiej. Utrzymuje się przy tym stała tendencja – im mniejszy wiek Ukraińców, tym praca w Polsce wydaje się im mniej satysfakcjonująca. Najczęściej są to także imigranci lepiej wykształceni oraz posiadający szerokie kompetencje. Oni też najbardziej zainteresowani są ewentualnym wyjazdem na zachód Europy.

Spadek zadowolenia z pracy w Polsce niekoniecznie musi być związany z pogarszającymi się warunkami pracy – od lat obserwujemy wręcz odwrotną sytuację. Zmieniają się natomiast oczekiwania samych Ukraińców. Doskonale zdają sobie oni sprawę z obecnego kształtu rynku pracy, jego perspektywiczności oraz tego, że w dużej mierze polega on na pracownikach z Ukrainy. Przy podjęciu zatrudnienia zwracają więc uwagę na to, by wybrana przez nich oferta była możliwie jak najbardziej atrakcyjna, zarówno pod względem zarobków, jak i dodatkowych benefitów – prywatnej opieki medycznej, zapewnionych posiłków w pracy, kart rabatowych na zakupy. Dobitnie pokazują to wyniki przedstawionego raportu. Aż 86% badanych satysfakcjonują relacje z pracownikami oraz pracodawcą, ale tylko 51% z ankietowanych pochlebnie wypowiada się o swoich zarobkach. Jeszcze mniej, bo tylko 39% pozytywnie ocenia możliwości rozwoju zawodowego oraz awansu.